PHONG TỤC VIỆT NAM: Mạn Đàm Về Việc Làng Khí sắc và mạng vận theo từng mùa Các dạng tư vấn phong thuỷ

Thầy Tam Nguyên

Giới thiệu

TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI PHONG THUỶ THẾ GIỚI - PHÂN HỘI TẠI VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC PHONG THỦY TAM NGUYÊN

 • 2008

  Tham gia làm cố vấn cao cấp cho Đại Hội Phong Thủy Dịch Học Thế Giới ởng thành phố Bắc Kinh

   

 • 2009

  Nhận lời mời cửa Chính phủ Ma Cao, đại diện là chủ tịch thành phố Ma Cao chúng tôi cũng đã có mặt trong ban cố vấn cao cấp cùng tham gia sắp đặt phong thủy và tư vấn cho sòng bài Ma Cao và một số công trình khác

 • 2010

  Tổ chức Đại Hội Phong Thủy Dịch Học Thế Giới Tại Việt Nam

Chứng chỉ

 • Chứng chỉ thầy phong thuỷ

 • Chứng chỉ thầy phong thuỷ

 • Chứng chỉ thầy phong thuỷ