Bố trí nơi học tập hợp phong thuỷ Phong thuỷ tứ đại cục phần 6 Đào tạo chuyên sâu

Thầy Hỷ Nguyên

Giới thiệu

Thầy nguyên là Chủ Tịch hiệp hội phong thuỷ dịch học thế giới phân hội Việt Nam