Những nghi lễ chủ yếu trong chu kì đời người của Việt Nam Nhân tướng học: Xem tướng mắt chọn chồng Xem ngày, giờ hoàng đạo

Thầy Hỷ Nguyên

Giới thiệu

Thầy nguyên là Chủ Tịch hiệp hội phong thuỷ dịch học thế giới phân hội Việt Nam