Lễ tạ mộ cuối năm Sáu loại "kim" Nhân tướng học: Xem tướng cằm

Thầy Hỷ Nguyên

Giới thiệu

Thầy nguyên là Chủ Tịch hiệp hội phong thuỷ dịch học thế giới phân hội Việt Nam