Tính cách người Thiên can Tân Văn khấn khi sửa chữa nhà Xem bói: Màu sắc ngày sinh nói gì về tính cách của bạn

CÂU CHUYỆN PHONG THỦY

Bài viết mới
Tự do, tự tại theo dòng chảy của nhân duyên nghiệp quả

Tự do, tự tại theo dòng chảy của nhân duyên nghiệp quả

Tam Nguyên Phong Thuỷ 14/09/2017
Nhu yếu của con người là mong sao cho đời sống của mình luôn luôn được thảnh thơi, an vui và hạnh phúc. Để đạt được mục đích đó, con người cần phải cố gắng, nỗ lực suy tính và vạch ra nhiều phương cách nhằm đáp ứng thỏa mãn các nhu cầu của cuộc sống.