Phong thủy cho doanh nhân Tính cách người Thiên can Quý Số CÁT và số HUNG trong Phong thủy

Câu Chuyện Phong Thuỷ

Bài viết mới
Sự tích Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Sự tích Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Tam Nguyên Phong Thuỷ 01/06/2017
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người sáng lập ra đạo Phật, một trong những tôn giáo có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới trong lịch sử cũng như hiện nay. Đức Phật Tổ có nhiều tôn hiệu khác nhau.