Dương trạch 30 nguyên tắc (Theo huyền không phi tinh) Kiêng kị ngày Rằm, mùng 1 đầu tháng Nguyên tắc khấn,cúng,vái và lạy

Kiến Thức Tử Vi

Bài viết mới
Gieo quẻ sinh con trai gái

Gieo quẻ sinh con trai gái

Tam Nguyên Phong Thuỷ 01/06/2017
Sinh trai hay gái là do lẽ tự nhiên của tạo hóa. Nhưng khi cuộc sống phát triển, nhu cầu sinh trai hay gái cũng xuất hiện. Phương pháp tính sinh con theo ý muốn dựa theo các quẻ Bát Quái.