Tổng Hợp Các Sách Nghiên Cứu Phong Thủy Địa Lý Tư vấn phong thuỷ âm phần Tính cách người Thiên can Ất

KIẾN THỨC TỬ VI

Bài viết mới
Chuyện hôn nhân trên một lá sô tử vi

Chuyện hôn nhân trên một lá sô tử vi

Tam Nguyên Phong Thuỷ 05/12/2018
Trên lá số Tử vi Đông phương, cung Thê trên lá số Nam chỉ về đường hôn phối; cung Phu trên lá số Nữ chỉ về đường phu quân. Chúng ta có thể xem xét qua cung Phu Thê để biết được tình trạng của cả hai về đường Phối ngẫu.