Những điều cần biết khi chuyển đến nhà mới Tính cách người Thiên can Quý Lễ bốc bát hương và lập ban thờ thần tài

KIẾN THỨC TỬ VI

Bài viết mới
Chuyện hôn nhân trên một lá sô tử vi

Chuyện hôn nhân trên một lá sô tử vi

Tam Nguyên Phong Thuỷ 05/12/2018
Trên lá số Tử vi Đông phương, cung Thê trên lá số Nam chỉ về đường hôn phối; cung Phu trên lá số Nữ chỉ về đường phu quân. Chúng ta có thể xem xét qua cung Phu Thê để biết được tình trạng của cả hai về đường Phối ngẫu.