Bói lông mày Phong thủy nhà ở: Bố cục phong thủy ảnh hưởng xấu đến sức khỏe Giảng địa đạo diễn ca 8 câu đầu: Điều kiện cần thiết để học khoa địa lý

KIẾN THỨC TỬ VI

Bài viết mới
Gieo quẻ sinh con trai gái

Gieo quẻ sinh con trai gái

Tam Nguyên Phong Thuỷ 01/06/2017
Sinh trai hay gái là do lẽ tự nhiên của tạo hóa. Nhưng khi cuộc sống phát triển, nhu cầu sinh trai hay gái cũng xuất hiện. Phương pháp tính sinh con theo ý muốn dựa theo các quẻ Bát Quái.