Phong thuỷ có cần thiết Thước lỗ ban Tư vấn phong thuỷ âm phần

Kiến Thức Tử Vi

Bài viết mới
Mẫu người "Thân cư quan lộc" và " Thân cư thiên di"

Mẫu người "Thân cư quan lộc" và " Thân cư thiên di"

Tam Nguyên 03/04/2017
hư chúng ta đã biết, cung Quan Lộc trong lá số của mỗi người biểu hiện con đường công danh và sự nghiệp của người đó. Hai chữ “Công Danh” và “Sự Nghiệp” nghe có vẽ rộng lớn và mơ hồ qúa