Cách xem tướng mạo con người Nguyên tắc khấn,cúng,vái và lạy Giảng địa đạo diễn ca câu 71-84: Các chứng khác thêm tôn quý cho cuộc đất

NHÂN TƯỚNG HỌC

Bài viết mới
Nhân tướng học: Xem tướng mắt chọn chồng

Nhân tướng học: Xem tướng mắt chọn chồng

19/10/2018
Xem tướng mắt để chọn chồng. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Là cửa sổ tâm hồn và là trái tim thứ hai biết nói những cảm xúc thực của mình.