Giảng địa đạo diễn ca câu 71-84: Các chứng khác thêm tôn quý cho cuộc đất Nam Hải dị nhân - Mạc Đĩnh Chi Một cách nhìn khác về Ngũ hành

Tâm Linh

Bài viết mới
Tìm hiểu về giải oan cắt kết

Tìm hiểu về giải oan cắt kết

Tam Nguyên Phong Thuỷ 23/05/2017
Thấy rằng còn một số bạn chưa hiểu bản chất của đàn lễ này, nay xin được chia sẻ cùng các bạn, mong rằng chúng ta sẽ hiểu từ đó có cách lựa chọn phù hợp với từng gia đình mình nhé.