Những điều cấm kỵ trong phong thuỷ Thước Lỗ Ban Ngũ hành và các đặc tính