Nguyên Tắc Và Phương Pháp Nghiên Cứu Thần ( P1 ) Mẫu người "Tham vũ đồng hành" Nam Hải dị nhân - Lê Thái Tổ