Ngũ hành: Hành Mộc Tính cách người thiên can giáp Nam hải dị nhân - Lý Thái Tổ