Gieo quẻ sinh con trai gái Tổng hợp Tử vi - Nhân tướng - Bát tự - Chu dịch Bí ẩn trong chữ cái đàu tiên cái tên của bạn

Nghi lễ

Bài viết mới
Văn khấn Thần linh

Văn khấn Thần linh

Tam Nguyên Phong Thuỷ 23/05/2017
Việc cúng lễ Thần linh Thổ địa nơi ở, Thần gồ chúa đất ở một số địa phương là vấn đề mà nhiều người quan tâm, bởi vì phần âm có yên thì người dương mới ổn và có an cư thì mới lạc nghiệp.