Bí ẩn trong chữ cái đàu tiên cái tên của bạn Nhân tướng học: Bói tính cách qua bàn chân và ngón chân Bói xoáy trên đầu

Nghi lễ

Bài viết mới
Lễ bốc bát hương khi lập ban thờ

Lễ bốc bát hương khi lập ban thờ

Tam Nguyên Phong Thuỷ 01/11/2018
Với người Việt, nhà nào cũng có ban thờ và trong ban thờ một linh vật không thể thiếu được. Đó là bát hương hay bát nhang dùng để cắm cây hương sau khi đã thắp. Nhưng việc bốc bát nhang hay sắp đặt thế nào đâu phải ai cũng rõ.