Xem bói: Thuật xem tướng tay Lễ bốc bát hương khi lập ban thờ Tổng Hợp Các Sách Nghiên Cứu Phong Thủy Địa Lý

Kiến thức tổng hợp

Bài viết mới
Cải vận Kim cho người sinh vào mùa xuân

Cải vận Kim cho người sinh vào mùa xuân

05/06/2017
Những người sinh từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 4 tháng 5 dương lịch (tức là sinh vào mùa Xuân) là ngũ hành thiếu Kim, bát tự của bạn là Mộc thịnh Kim suy.