Tính cách người Thiên can Quý Kiêng kỵ ngày rằm, mùng 1 đầu tháng Nhân tướng học: Bói tính cách qua bàn chân và ngón chân

Kiến thức tổng hợp

Bài viết mới
Cải vận Kim cho người sinh vào mùa xuân

Cải vận Kim cho người sinh vào mùa xuân

05/06/2017
Những người sinh từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 4 tháng 5 dương lịch (tức là sinh vào mùa Xuân) là ngũ hành thiếu Kim, bát tự của bạn là Mộc thịnh Kim suy.