Xem Tướng Nốt Ruồi Trên Mặt Nam Hải dị nhân - Trưng Vương Ứng Dụng Của Nguyên Tắc Thanh Trọc Trong Tướng Học

Kiến thức tổng hợp

Bài viết mới
Cải vận Kim cho người sinh vào mùa xuân

Cải vận Kim cho người sinh vào mùa xuân

05/06/2017
Những người sinh từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 4 tháng 5 dương lịch (tức là sinh vào mùa Xuân) là ngũ hành thiếu Kim, bát tự của bạn là Mộc thịnh Kim suy.