Phần mềm an sao tử vi Mê tín và khoa học. Danh xưng trong đạo Phật