Trả lời câu hỏi

Blog, Trả lời Câu hỏi thắc mắc của bạn bạn đọc

Thờ phụng tổ tiên, thiên thần như thế nào?

Thờ phụng tổ tiên, thiên thần như thế nào?

Hỏi: Trước đây không lâu, một ông anh họ đang thực tập về phong thủy đến xem hộ phong thủy cho ngôi nhà của tôi. Ông ấy nói bài vị thờ tổ tiên của nhà tôi lại đặt ngay cạnh bài vị thờ Hoàng Đại tiên là rất bất lợi, vì là không hợp âm dương. Vì diện tích nhà tôi vừa nông vừa hẹp, nên quả là không biết nên bày như thế nào, mong ông cho ý kiến.

Nhà ở khuyết hướng tây nam nên hoá giải ra sao?

Hỏi: Nhà ở khuyết hướng tây nam, thì ảnh hưởng bất lợi như thế nào và nên hoá giải ra sao?

Nhà ở khuyết phía tây bắc nên hoá giải ra sao?

Hỏi: Nhà ở của tôi bị khuyết phía tây bắc, nghe nói như vậy hay ảnh hưởng bất lợi cho người trong gia đình, nhưng tôi muốn biết rõ ảnh hưởng cụ thể như thế nào và cách hoá giải ra sao?

Nhà ở khuyết phía tây nên hoá giải ra sao?

Hỏi: Nhà ở bị khuyết phía tây, thì hay xảy ra chuyện gì và nên hoá giải như thế nào?

Nhà ở khuyết phía đông thì hoá giải ra sao?

Hỏi: Nhà ở bị khuyết phía đông, thì hay xảy ra chuyện gì và nên hoá giải như thế nào?

Đối tác của Đại Hưng

ftrFeatured
TAM NGUYÊN  bằng các biện pháp phong thủy của mình đã giúp hàng nghìn người có cuộc sống hạnh phúc
 
 
Dayhocthilaixeotob2Dạy học thi lái xe oto B2vietskybookinglamwebseo