Phần 11 Tân sơn ất hướng tuất sơn thìn hướng.

Xuất cấn dần chính hướng dưỡng, tên là lộc mã quý nhân nhai vệ thủy công danh hiển đạt đinh tài lưỡng vượng.
Xuất tốn tị , hỏa cục mộ hướng , phú quý song toàn, thọ cao
Xuất giáp mão xung lộc tiểu hoàng tuyền, bần thiểu vong
Xuất quý sửu thoái thần, phát đinh hữu thọ vô tài
Xuất nhâm tí, sơ phát đinh cửu bại vong


Xuất càn hợi thoái tài không phát, thiểu nhi khó nuôi
Xuất tân tuất xung quan đới , thiểu vong bại tuyệt.
Xuất khôn thân, bại tuyệt.
Xuất đinh mùi, phạm suy tài đinh bại
Xuất bính ngọ tình đối nhi kháng phát phúc đoản thọ
Cát hung tương bán.
Thủy khứ phương ất không phạm thìn, phát phú quý tiêu sai tức tuyệt
Ât thủy triều đường thủy tả đáo hữu tòng hậu huyệt canh chữ xuất khứ
không phạm dậu tên là lộc tồn lưu bội kim ngư( rất quý) phát đại phú quý đinh vượng thọ cao , thủy hữu đáo tả xuất ở chính ất đáo xung mộ khố hoặc đang hồi trực khứ thị lao công thổ ngưu mã thượng bại tuyệt.
Nhân tiện có đồ hình của bạn lường thiên xích đã gửi lên mạng các bạn nhìn vào đấy đã thấy rõ càn khôn ...
10 thiên can (2 can mậu kỉ ẩn) địa chi đủ cả để bố nhé.Có gì chưa phải xin các bạn hai chữ đại xá

phần 12 càn sơn tốn hướng tị sơn hợi hướng

 Xuất quý sửu, chính hướng sinh vượng sinh hướng, ngũ phúc lâm đường phòng phòng giai phát.
Xuất ất thìn mượn khố tiêu thủy, tự sinh hướng, không làm xung phương dưỡng đinh tài thọ quý
Xuất bính ngọ . văn khố tiêu thủy, phúc thọ song toàn nhưng tiên sai nhưng chỉ sai lầm một ít cũng tuyệt.
Xuất giáp mão , xung thai , ban đầu hiệu lợi , cửu tuyệt
Xuất cấn dần tình đối nhi kháng sơ phát đinh không phát phú.
Xuất nhâm tí đoản mệnh tài thiểu
Xuất càn hợi n hiệu như bất cập bại tài
Xuất tân tuất thoái thần, đáo xung mộ phòng bại tuyệt
Xuất đinh mùi phá bệnh xung quan đới thương cừu thê nữ tử( vợ trẻ mới sinh con gái)
Xuất khôn thân , xung lâm quan thương thành tài chi tử( Con trai chưa trưởng thành theo các cụ thì là dưới 16 tuổi ) thiểm thọ phản tuyệt
Hữi thủy trường đại đáo tả xuất tốn bất phạm tị bách bộ truyền lan , đại phú đại quý, tả thủy trường đại đáo hữu theo hướng trên tốn hoặc tị thủy khứ phạm mộ tuyệt xung sinh đại sát chủ lập tức bại tuyệt bất khả ngộ là sinh hướng
Để chuẩn bị cho phần Dương Trạch Bí Cục tại hạ có ý nhỡ các tiên sinh đã học bên tàu dịnh hộ một đoạn tài tinh đinh tinh
các đoạn đó

Gửi bình luận

Đối tác của Đại Hưng

ftrFeatured
TAM NGUYÊN  bằng các biện pháp phong thủy của mình đã giúp hàng nghìn người có cuộc sống hạnh phúc
 
 
Dayhocthilaixeotob2Dạy học thi lái xe oto B2vietskybookinglamwebseo