le_nhap_trach- Lễ Nhập Trạch (lễ dọn vào nhà mới, có thể là nhà tự xây cất hoặc ngôi nhà mới mua) là một nghi lễ quan trọng trong nghi lễ cổ truyền của người Việt. Bởi vậy khi dọn về nhà mới gia chủ phải tuân thủ các qui định cổ truyền.

- Chọn ngày giờ tốt để dọn đến nhà mới.

- Đồ đạc phải do người trong gia đình tự tay dọn chuyển mang đến nhà mới.

Bài vị cúng Gia Thần, Tổ Tiên phải do gia chủ tự tay cầm đến nhà mới. Còn những người khác trong gia đình thì đi theo sau, tay cầm tiền của mang đến nhà mới. Thời gian chuyển nhà tốt nhất là vào buổi sáng, giữa trưa hoặc lúc mặt trời mới bắt đầu lặn, tránh chuyển nhà vào buổi tối.

PHẦN CÁO GIA TIÊN :

Nam mô A Di Đà Phật .

Kính lạy Tổ tiên nội ngoại .

Hôm nay là ngày tháng năm Gia đình chúng con dọn đến ở căn nhà địa chỉ tại :

Thiết lập Linh sàng , sửa biện lễ vật , bày trên bàn thờ , trước Linh tọa kính trình các cụ nội , ngoại Gia tiên . Nhờ hồng phúc của Tổ tiên , ông , bà , cha mẹ , chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới , hoàn tất công trình , chọn được ngày lành tháng tốt , thiết lập Án thờ , kê giường , nhóm lửa , kính lễ Khánh hạ .

Cúi xin các cụ , ông bà cùng chư vị Hương linh nội ngoại thương xót con cháu , chứng giám lòng thành , giáng phó Linh sàng , thụ hưởøng lễ vật . Phù hộ , độ trì cho chúng con lộc tài vượng tiến , Gia đạo hưng long , con cháu được chữ bình an , xuất nhập được hưởng phần lợi lạc . Anh Linh chiếu giám , cảm niệm ơn dày .

Dãi tấn lòng thành cúi xin chứng giám .

Cẩn cáo .

LỄ NHẬP TRẠCH

Đồ lễ:

- Một con gà (nếu có), hoặc một khoanh

giò hay 2 lạng thịt vai luộc.

- Một đĩa xôi hoặc bánh chưng.

- Một đĩa muối gạo.

- Một bát nước.

- Nửa lít rượu trắng.

- Bao thuốc, lạng chè.

- Một bộ quần áo quan thần linh, mũ, hia

tất cả màu đỏ, kiếm trắng.

- Một đinh vàng hoa.

- Năm lễ vàng tiền.

- Năm cái oản đỏ.

- Năm lá trầu, năm quả cau.

- Năm quả tròn.

- Chín bông hoa hồng đỏ

Cách tiến hành:

Chọn ngày giờ tốt, thời gian phải là vào buổi sáng sớm, buổi giữa trưa, hoặc trước lúc mặt trời lặn, tránh đến nhà mới vào buổi tối.

Mọi việc chuyển đồ phải do tay mình hay người trong gia đình chuyển, toàn gia không thể tay không đến nhà mới.

Bài vị cúng tổ tiên, các thần phải được làm trước và phải do gia chủ tự tay cầm đến nhà mới.

Những người khác trong gia đình đi theo sau vào, mỗi người đều cầm theo tiền tài của cải.

Thủ tục:

Khi vào nhà mới,

. Nếu là 1 gia đình có vợ chồng con cái thì đầu tiên là vợ gia chủ cầm 1 cái gương tròn đem vào nhà trước (mặt gương soi vào nhà), kế đến là gia chủ tự tay bưng bát nhang Bài vị thờ Tổ Tiên, các thần, rồi lần lượt các người trong nhà mới đem vào Bếp lửa (ga, dầu... tốt nhất là Bếp còn đang cháy đỏ từ nhà cũ đem tới) , ấm đun nước, chiếu, chăn nệm, gạo, nước đang sử dụng, v.v...;

. Nếu nhà vắng đàn ông thì người mẹ bưng bát nhang thờ Tổ Tiên vào trước, kế đến là con cái lần lượt mang Bếp, gạo, nước...vv..... Chuyển đồ đạc vào nhà trước, dọn đồ cúng sau.

- 01 chổi quét nhà đã dùng rồi (dùng để quét nhà và tường nhà mới);

- Một bình vôi ăn trầu đã tôi rồi;

- Một đôi đũa cả hoặc một thìa to dùng để xới cơm;

- Ngũ vị hương (vài ngàn đồng), Hàn the (vài ngàn đồng) nấu khoảng 2-5 lít nước cho vào can mang theo để rưới quanh chân móng khi hương gần tàn, hoá vàng;

- Lễ vật cúng thần linh, để lên trên bàn hoặc mâm đặt tại nơi có hướng đẹp với gia chủ, tự tay gia chủ thắp hương vào một bát nhang làm tạm. Khấn lễ:

* Xin nhập vào nhà mới;

* Xin lập bát nhang thờ thần linh.

* Xin phép thần linh cho rước vong linh Gia tiên nhà mình về nơi ở mới này để thờ phụng.

Ngay sau đó gia chủ châm bếp và đun nước để khai bếp, pha trà dâng Thần Linh và Gia Tiên (phải để cho sôi 5 ¸10 phút, lâu hơn càng tốt rồi mới tắt lửa).

Trong giờ tốt, gia chủ tự tay cầm tiền bạc nữ trang, tài sản quý giá cất vào tủ. Nếu dọn để lấy ngày, gia chủ phải ngủ lại một đêm tại nhà mới.

Sau khi khấn thần linh xong gia chủ làm lễ cáo yết Gia Tiên rồi mới dọn dẹp đồ đạc.

Sau khi dọn xong, để cầu bình yên, toàn gia phải tổ chức lễ bái tạ các Tổ Tiên và Thần Phật.

Có người chửa thì tốt nhất không nên dọn nhà. Trong trường hợp không thể dừng, nên mua một cái chổi mới tinh, để đích thân người chửa quét qua các đồ đạc một lượt rồi mới chuyển như vậy mới không phạm tội với "Thần thai".

Những người giúp dọn nhà không được là người tuổi Dần.

Lễ vật để đi Tân Gia mà người ta quý và có ý nghĩa tốt đẹp, mang lại điều lành cho gia chủ: 1 nồi cơm điện, hay 1 bộ xoong nồi (bởi ngày xưa chưa có đồ điện). Đây là những món quà mang ý nghĩa sung túc, no đủ, nên ta hãy đem tặng cho người thân, bạn hữu thân tình khi họ Tân Gia

VĂN KHẤN THẦN LINH KHI NHẬP TRẠCH

(Còn gọi là phần sài hoặc quy hoả, tức là bắt đầu dọn vào ở, đun bếp tại nhà mới làm hoặc sửa chữa xong, nếu nhà có bàn thờ Phật thì cúng Phật trước)

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy Các thần linh bản xứ cai quản ở trong khu vực này

Hôm nay là ngày .......... tháng .......... năm ...........

Tín chủ con là: ………………………….......…….

Ngụ tại: …………………….....................................................................………….

Thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày lên trên án, trước bản toạ chư vị tôn thần kính cẩn tâu trình:

Các ngài Thần Linh chính trực giữ ngôi tam thai, nắm quyền tạo hoá, thể đức hiếu sinh của trời đất, phù hộ dân lành bảo vệ sinh linh, nêu cao chính đạo.

Nay gia đình chúng con hoàn tất công trình, chọn được ngày lành dọn đến cư ngụ, phần sài nhóm lửa, kính lễ khánh hạ, cầu xin chư vị minh thần cho chúng con được đến nhập vào nhà mới tại …………………….............................................................................…… và lập bát nhang thờ chư vị Tôn thần. (nếu dọn đến nhà mới thì thêm: Cho phép tín chủ con rước vong linh Gia Tiên chúng con về nơi ở mới này để gia đình thờ phụng). Chúng con cầu

xin chư vị minh thần gia ân tác phúc, độ cho gia quyến chúng con an ninh, khang thái, làm ăn tiến tới, tài lộc dồi dào như ý, vạn điều tốt lành. Người người được chữ bình an, xuất nhập hưởng phần lợi lạc. Cúi mong ơn đức cao dầy, thương xót phù trì bảo hộ.

Tín chủ lại mời các vong linh Tiền chủ, Hậu chủ ở trong nhà này, đất này xin cùng về đây chiêm ngưỡng tôn thần, thụ hưởng lễ vật, phù trì cho tín chủ con sức khoẻ dồi dào, thịnh vượng an khang. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điều lành tiếp ứng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

VĂN KHẤN CÁO YẾT GIA TIÊN KHI NHẬP TRẠCH

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy Tổ Tiên nội ngoại họ ………….......................………….....

Hôm nay là ngày .......... tháng .......... năm ...........

Gia đình chúng con mới dọn đến đây là (địa chỉ): ………….......................………….....

……………………..........................................................................................................………….

Chúng con thiết lập linh sàng, sửa biện lễ vật, bày trên bàn thờ, trước linh toạ kính trình các cụ nội ngoại Gia Tiên. Nhờ hồng phúc Tổ Tiên, ông bà cha mẹ, chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới. Nhân chọn được ngày lành tháng tốt, thiết lập án thờ, kê giường nhóm lửa, kính lễ khánh hạ.

Cúi xin các cụ, ông bà cùng chư vị hương linh nội ngoại họ ............... thương xót con cháu, chứng giám lòng thành, giáng phó linh sàng thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì cho chúng con, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long, cháu con được bình an, mạnh khoẻ xuất nhập hưởng phần lợi lạc. Anh linh chiếu giám, cảm niệm ơn dày

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

BÀI KHẤN NHẬP TRẠCH (bài khác)

- Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

- Con lạy vua cha Ngọc Hoàng Thượng Đế.

- Con lạy quan ………………………. vương hành khiển ……..……………. Chi thần ............... tào phán quan.

- Con lạy quan Nam Tào Bắc Đẩu

- Con lạy Mẫu Thượng Thiên

- Con lạy Hội Đồng Các Quan

- Con lạy ông Thánh Hoàng làng, Thần Hoàng Bản Thổ

- Con lạy thần linh Táo Công Vua bếp

- Con lạy Quan Thần đất, Quan Thần gò

- Con lạy Quan Đại Sự Long thần Thổ thần

Tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ...................................... tỉnh, ............................................................. Quận, ....................................................... phường, nhà số ....................................................................................................................................

Con là ......................................................, tuổi .............., cùng đồng gia nhân.........

Hôm nay, ngày ........ tháng ....... năm ................................ (âm lịch)

Chúng con có nén hương, hoa và lễ vật. Chúng con kính dâng lên Vua Cha, Mẫu Mẹ, Hội đồng các quan về chứng lễ để (chúng) con xin nhập trạch về nhà (trụ sở) mới được may mắn thuận lợi, quan trần hàng xóm không gây phiền hà phức tạp gì, xung quanh nước chảy một dòng, thuận trên yên dưới. Chúng con xin cầu nguyện ba tháng hè, chín tháng đông cầu được ước thấy, cầu điều lành mang đến điều dữ mang

đi, cầu nhân khang vật thịnh.

Chúng con xin tiếp tài, tiếp lộc, tiếp ngân, tiếp xuyến, tiếp lộc buôn bán làm cho gia trạch (cơ quan) gia trung luôn được bình an khoẻ mạnh, ngày một tốt đẹp.

Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

SỚ PHẦN SÀI BẮT ĐẦU VÀO NHÀ MỚI .

Nam Mô A Di Đà Phật .

Kính lạy :

• Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần .

• Các ngài Thần linh Bản xứ cai quản trong khu vực này .

Hôm nay là ngày tháng năm Tín chủ của chúng con là :

Ngụ tại :

Thành tâm sửa biện hương hoa , lễ vật và các thứ cúng dâng bày ra trước Án , trước bản tọa chư vị tôn Thần kính cẩn tâu trình :

Các ngài Thần linh thông minh , chính trực , giữ ngôi Tam thai , nắm quyền Tạo hóa , thể đức hiếu sinh của Trời - Đất , phù hộ dân lành , bảo vệ Sinh linh , nêu cao chính Đạo . Nay gia đình chúng con hoàn tất công trình , chọn được ngày lành tháng tốt dọn đến cư ngụ , phần sài nhóm lửa , kính lễ Khánh hạ , cầu xin chư vị Minh Thần , gia án tác Phúc , độ cho Gia quyến chúng con An ninh , Khang thái , làm ăn tiến tới , tài lộc dồi dào . Con cháu được chữ bình an , xuất nhập được hưởng phần lợi lạc .

Cúi mong ơn đức cao dày , thương xót , phù trì , bảo hộ .

Tín chủ lại mời các Vong Linh tiền chủ , hậu chủ ở trong nhà này , đất này xin cùng về đây chiêm ngưỡng tôn Thần , thụ hưởng lễ vật , phù trì cho Tín chủ thịnh vượng , an khang . Bốn mùa không hạn ách nào xâm , tám tiết có điềm lành tiếp ứng .

Dãi tấm lòng thành .

Cúi xin chứng giám .

Cẩn cáo

Tranh Phong Thủy

Gửi bình luận

Đối tác của Đại Hưng

ftrFeatured
TAM NGUYÊN  bằng các biện pháp phong thủy của mình đã giúp hàng nghìn người có cuộc sống hạnh phúc
 
 
Dayhocthilaixeotob2Dạy học thi lái xe oto B2vietskybookinglamwebseo