cunggiaihan2-eca0612 con Giáp được chia làm 4 tam hợp: Khi vào vận tam tai thì hay khốn đốn, trắc trở, vất vả. Đặc biệt là khi cả vợ chồng cùng nằm trong tam hợp tuổi nói trên vì đôi bên đều phải mệt mỏi cùng lúc. Mức độ cộng hưởng sẽ làm ảnh hưởng nặng đến gia đình. Đó cũng là thiệt thòi của các tuổi hợp. Nếu vợ chồng không cùng tam hợp thì hạn rải rác sẽ đỡ áp lực hơn.

 

PHÁP GIẢI HẠN TAM TAI

Tuổi Thân Tý Thìn: 3 năm Dần - Mão - Thìn

Tuổi Dần Ngọ Tuất: 3 năm Thân - Dậu - Tuất

Tuổi Hợi Mão Mùi: 3 năm Tị - Ngọ - Mùi

Tuổi Tị Dậu Sửu: 3 năm Hợi - Tý - Sửu

Ví dụ:

Người tuổi Tị, Dậu, Sửu thì 3 năm tam tai là Hợi Tý Sửu, mà nam nhân thì năm Hợi bị nặng nhất còn nữ nhân thì năm Sửu nặng). Bị hạn này nhẹ thì tai tiếng, mất việc làm, làm ăn thất bát, cọ quẹt xe cộ, nặng thì tán gia bại sản, mất mạng.

Khi cúng tam tai thì cần sắm sửa tất cả lễ vật theo con số 3:

3 đèn cầy, 3 cây nhang,

3 chung nước, 3 chung rượu, 3 chung trà,

3 bông hoa, 3 quả trái cây (một thứ hoặc ba thứ trái khác nhau),

3 lá trầu, 3 lát cau.

1 chút gạo muối

Bộ tam sanh (miếng ba rọi, con tôm, và cái trứng đã làm chín),

Cần một bộ đồ thế thân bằng giấy (nam thì mua đồ nam, nữ thì mua nữ);

Cắt 10 đầu móng tay 10 đầu móng chân và một ít sợi tóc mình, rồi gói vào vào gói nhỏ kèm theo 3 tờ 1000 hay 5000 đồng, để tiền lòi ra một tí.

Nếu nhà 2 hoặc 3 người cùng bị thì cúng chung 1 mâm được, chỉ cần 2 (hoặc 3) gói móng tay, móng chân và tóc gói lại từng gói của mỗi người là được rồi, và cần mỗi người 1 bộ đồ thế (3 người thì 3 bộ).

Cúng mỗi tháng (chỉ cần cúng tháng giêng và tháng 5 hoặc 6 là được rồi), lúc chạng vạng hoặc lúc 9 - 10 giờ đêm. Khi cúng nên cúng ở ngã ba đường còn không thì có thể cúng trước cửa nhà mình cũng được, chỉ cần xoay mặt về đúng hướng khi khấn vái mà thôi (vái tên họ tuổi các người bị ra, 1 người đại diện đứng cúng cũng được):

 

Khi cúng thì khấn theo bài sau đây:

(bài này của NguoiCoDon bên Việt nam thư quán)

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT!

NAM-MÔ HỮU THIÊN CHÍ TÔN KIM QUYẾT NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ !

KÍNH THỈNH: MÔNG LONG ĐẠI TƯỚNG....(1) TAM TAI....(2) ÁCH THẦN QUANG!

Hôm nay là ngày...... tháng...... năm......

Con họ tên là....... Hiện ngụ tại...... thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật các thứ cúng dâng giải hạn Tam Tai, sắp bày nơi đây, kính thỉnh Mông Long Đại Tướng ......(1) Tam Tai ......(2) Ách Thần Quang giá đáo đàn tràng, chứng minh thọ hưởng.

Ủng hộ cho con tai nạn toàn tiêu, nguyên niên Phước Thọ, Xuân đa kiết khánh, Hạ bảo bình an, Thu tống Tam Tai, Đông nghinh bá phước! Thượng hưởng!

(Vái 3 lần,rót trà 3 lần, rót rượu 3 lần, 3 lần lạy/mỗi lần 3 lạy, rồi hóa vàng bạc & đồ thế)

Sau khi nhang tàn xong người cúng không được nói chuyện với bất cứ ai, vãi gạo muối trước sân, đốt các bộ đồ thế đó và quan trọng là đem gói móng tay tóc và 3 tờ tiền giấy quẳng ngoài ngã 3, nhớ đừng ngoái lại xem, rồi khi có kẻ khác lượm mình sẽ nhẹ nhàng, giảm xui xẻo nhiều lắm! ai lượm tiền thì mình được giải tam tai nhẹ đi tới 7 phần chỉ còn ảnh hưởng mình 3 thôi, tất cả đồ cúng đều bỏ ngoài đường không được ăn hay mang vô nhà.

Phương pháp này hiệu nghiệm lắm, nên chỉ mọi người khác bị vào hạn Tam Tai nếu có dịp. Hằng ngày mỗi buổi sáng và tối khi thắp nhang bàn Phật hay Ông Bà, thì nên trì 3 biến Tiêu tai kiết tường thần chú để mình được bình an, khuyến khích vợ con cùng đọc tụng rất tốt.

(Ví dụ: cho năm Đinh Hợi)

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT!

NAM-MÔ HỮU THIÊN CHÍ TÔN KIM QUYẾT NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ!

KÍNH THỈNH: MÔNG LONG ĐẠI TƯỚNG Địa bại TAM TAI Thuỷ ÁCH THẦN QUANG!

Hôm nay là ngày 21 tháng ...... năm Đinh Hợi

Con họ tên là....... Hiện ngụ tại........ thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật các thứ cúng dâng giải hạn Tam Tai, sắp bày nơi đây, kính thỉnh Mông Long Đại Tướng Địa bại Tam Tai Thuỷ Ách Thần Quang giá đáo đàn tràng, chứng minh thọ hưởng. Ủng hộ cho con tai nạn toàn tiêu, nguyên niên Phước Thọ, Xuân đa kiết khánh, Hạ bảo bình an, Thu tống Tam Tai, Đông nghinh bá phước! Thượng hưởng!

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

Nam-má Sa-măng-ta, But-đa-năm, A-pơ-ra-ti-ha-ta-sa, sana-

năng, ta đi da tha: ÔM KHA KHA, KHA HI, KHA HI, HUM HUM, GIOA-LA GIOA-LA, PRA-GIOA-LA PRA-GIOA-LA, TI-SƠ-TA TI-SƠ-

TA, SI-TI-RI SI-TI-RI, SƠ-PHA-TI SƠ-PHA-TI, SAN-TI-CA, SÍ-RIDÊ XOA-HA. (3 lần)

KHOA LỄ TAM TAI GIẢI HẠN

Hương phụng hiến cúng dàng trư tinh tiền . Tín chủ kiền tương hương phụng hiến . Tiêu tai giải ách , bảo trường sinh , kim thời cung lễ thỉnh , phúc thọ hưởng khang ninh . Thiết dĩ phàm đương khải thỉnh tịnh cúng phu trần , duy pháp tịch dĩ trang nghiêm sử tai truân chi hạn tán , gia trì pháp thủy , khứ chứng yên phân tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng .

Nhất bát thanh lương Hàm Ngọc Chản ,

Cửu Thiên vũ lậu Tẩm Kim Ba .

Kim tương nhất chú sái đàn tràng ,

Cẩu uế tinh đàn tất thanh tịnh .

( Án Bắc đế tra thiên Thần LA NA ĐỊA SA HẠ ) - 3 lần .

Thiết dĩ hương phần bảo truyện , nộ tán giao thông , biến mãn thập phương hư không hiền Thánh . Dĩ kim triệu thỉnh . Nhất thiết uy linh , bất sả từ bi , hồi Quan giám cách . ( Tấu vì Việt Nam Quốc - Địa chỉ - số nhà - Tên tuổi ) chúng đẳng . Tuân hành phạm khoa , tuyên diễn chân ngôn cẩn đương trì tụng .

Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh

Hà sa hiền Thánh tất văn Tri ,

Ngưỡng bằng Tam bảo lực gia trì .

Thử nhật kim thời lai giáng hạ .

( NAM MÔ BỘ BỘ ĐẾ LỊ ĐÁ LỊ GIÀ LỊ ĐÁT ĐA NGA ĐA NGA ) - 3 lần .

Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn , tuyên dương dĩ kính , chúng đẳng kiền thành . Thượng hương bái thỉnh .

Nhất tâm phụng thỉnh Tận thập phương , biến pháp giới vi trần sát độ trung . Quá hiện vị lai nhất thiết thường trụ Phật Pháp Tăng Tam bảo , Đô đàn Giáo chủ Linh cảm Quán thế âm Bồ tát , Ca Ma uế tích . Bách vạn Hỏa đầu Kim cương , Đại Bồ tát Phổ am tịch cảm diện ứng trân giác , Chiêu huynh huệ khánh , Đại đức Thiền sư , Tiêu trừ tai chướng Bồ tát . Trường thọ Vương Bồ tát ma ha tát .

Duy nguyện bất sả tư bi giáng phó đàn tràng chứng minh công đức .

Nhất tâm phụng thỉnh. Di la hóa cảnh diệu đăng huyền cung lịch kiếp tu hành độ nhân vô lượng . Thái thượng Linh Thiên , chí tôn , Ngọc Hoàng Thượng Đế , Trung Thiên Tinh chúa , Bắc cực Tử vi đại Đế tam đài Hoa cái tinh Quân Tam nguyên Tam phẩm , Tam Quan đại Đế , Thượng Thanh thập nhất Diệu tinh quân . Bản mệnh nguyên trấn tinh quân , Nam Tào lục tư Duyên thọ Tinh quân , Bắc Đẩu cửu hoàng giải ách tinh quân , Lưu niên sở trực nhất thiết tinh quân .

Duy nguyện bất sả uy quang thân giáng đạo tràng thụ tư cúng dàng . Nhất tâm phụng thỉnh . Đông phương uế tinh chi tinh lưu sủng thị phòng Tâm Vĩ kỳ phân dã chi Tinh , Nam phương huỳnh hoặc , chỉ Tỉnh Quỷ Liễu tỉnh , Trương Dực hàn phân dã chi tinh , Tây phương Thái bạch thủy đức chi tinh , Đẩu , Ngưu , Nữ , Hư , Nguy , Thất , Bích phân dã chi tinh . Trung ương Thổ tú chi tinh , đẩu thược quyên hành tất phủ chiêu , chư Ngưu , Đẩu chi tinh .

Duy nguyện bất sả uy quang thân giáng đạo tràng chứng minh công đức . Nhất tâm phụng thỉnh , Tam tài Thiên cổ Thiên thinh , thiên kiếp Tinh quân Tam tai âm mưu hắc sát bạch sát tinh quân . Tam tai Thiên Hoàng Nhân họa , Địa tai tinh quân , Tam tai bại địa lung địa hình Tinh quân , Tam tai trung cung Tinh quân .

Duy nguyện bất sả uy quang thân giáng đạo tràng thụ tư cúng dàng . Nhất tâm phụng thỉnh , Đông phương Thanh Đế , đại ách Thần quan , Nam phương Xích Đế , đại ách Thần quan , Tây phương bạch Đế , đại ách Thần quan , Trung ương Huỳnh Đế , đại ách Thần quan, Càn cung dịch Mã , đại ách Thần quan, Khôn cung hổ lang đại ách Thần quan, Cấn cung Kim lâu đại ách Thần quan, Tốn cung Mộc ách Thần quan , Ngũ phương Niên , Nguyệt , Nhật , Thời , đại , tiểu hạn ách Thần quan , Ngũ phương Niên , Nguyệt , Nhật , Thời đại tiểu Vận Thần quan .

Duy nguyện bất sả uy quang thân giáng đạo tràng chứng minh công đức . Nhất tâm phụng thỉnh , Hành niên bá mãn nhất thiết tôn Thần , Ngũ phương , Ngũ Đế , Hành tai sứ giả , Hành bệnh Quỷ Vương , Tam Kheo , Ngũ Mộ . Thần quan Tứ Sát , Tứ Hình , Lục hại , Thất Thương , bát nạn cửu tinh , Thiện ác , Thiên La , Địa Võng , Bệnh phù , Tử phù , Đại Hao , Tiểu Hao , Tứ Bách , Tứ bệnh , oan gia trái chủ , Phụ Mệnh khiếm tía chủ tai chủ Sát , Chủ hàn , Chủ Nhiệt , Chủ Thổ , Chủ Thấu , Chủ Tả , Chủ Lị . Nhị thập tứ Khí thân quán thất thập nhị Hầu Thần , Quan đương Niên , đương Cảnh Thổ Địa chính Thần , bản gia cấm kị , Hương hỏa đa73ng Thần .

Duy nguyện bất sả uy quang chứng minh công đức . Thượng lai nghinh thỉnh

Kí Mộc quang âm cẩn đương trì tụng .

Thánh đức Tổng không lai giáng hạ ,

Lạp tư đan khổn biểu tinh kiền ,

Tùy phương ứng hiện biến quang minh

Nguyện giáng đàn duyên an Pháp tọa .

( ÁN TRA MA LA NA SA HẠ ) - 7 lần

An tọa chân ngôn tuyên dương dĩ kính chúng đẳng kiền thành hương hoa đăng trà quả thực kiền thành bái hiến , giáo hữu biến thực chân ngôn cẩn đương trì tụng .

( ÁN NA NHẬT LA MA HA ) - 7 lần .

( Chú biến thực phổ cúng dàng )

Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng ,

Phổ thì Pháp giới chư quấn sinh .

Nhược dĩ hương hoa phổ cúng dàng ,

Duy năng thành tựu Phật công đức .

( ÁN NGA NGA NẴNG TAM BÀ PHẠ PHIỆT NHẬT LA HỘC ) - 7 lần .

Thượng lai hiến cúng dĩ kính cụ hữu sớ văn cẩn đương tuyên đọc

( Đọc sớ xong thì đốt ) .

Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu phu tuyên sớ đối Phật Thánh dụng bằng hỏa hóa .

Tranh Phong Thủy

Gửi bình luận

Đối tác của Đại Hưng

ftrFeatured
TAM NGUYÊN  bằng các biện pháp phong thủy của mình đã giúp hàng nghìn người có cuộc sống hạnh phúc
 
 
Dayhocthilaixeotob2Dạy học thi lái xe oto B2vietskybookinglamwebseo