di_cung_hoan_soCon người được định phận mệnh, có quy định sinh - tử ghi tại sổ sách của nhị vị Nam Tào và Bắc Đẩu. Một khi dương thọ của ai đó đã đến hồi chấm dứt, Đức Bắc Đẩu sẽ xóa số, gạch tên. Người làm nghề coi số, đoán mệnh, biết được việc này mới báo cho tín chủ đến xem số chuẩn bị tinh thần về các việc hậu sự.

Lẽ đời ai cũng muốn tránh tai họa, lần tìm phước đức nên hy vọng mong manh một con đường hóa giải kiếp nạn. Và trong trường hợp này người Thầy số hiểu biết sẽ khuyên gia chủ nên làm lễ Di Cung Hoán Số giúp cải tử hoàn sinh trong một thời gian nào đó có thể. Việc này thì bản thân Pháp sư hoặc các Đồng Thầy tự mình không thể làm nổi. Cần phải có sự hỗ trợ rất lớn từ các Vong linh Cửu huyền Thất tổ, Gia tiên Tiền tổ của người đã đến hồi vãn số.

SỚ DI CUNG HOÁN SỐ

Chủng Tử của ngài Maitreya Di Lặc Phật

Nam Mô A Di Đà Phật .

Kính lạy :

Ngài Di Lặc Phật Vương .

• Nam mô Phật - Nam mô Pháp - Nam mô Tăng .

• Nam mô Huyền khung cao Thượng Đế - Ngọc Hoàng hựu tội tích phước Đại Thiên tôn • Nam mô Diêu trì Kim Mẫu vô cực Đại từ tôn . Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật . • Đức U Minh Giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ tát .

• Đại Thánh nam Tào , lục tự duyên thọ tinh Quân .

• Đại Thánh Bắc đẩu cửu hoàn giải ách tinh Quân .

• Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư vị tôn Thần .

• Các ngài Ngũ Phương , Ngũ Đế , Ngũ Nhạc Thánh Đế , Nhị Thập Tứ Khí Thần Quan , Địa mạch Thần Quan , Thanh Long , Bạch Hổ , chư vị Thổ Thần cùng quyến thuộc .

• Các ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn Thần , Bản Cảnh Thành Hoàng tôn Thần và các vị Thần minh cai quản trong khu vực này .

Hôm nay là ngày…. Tháng ….năm ……

Tín chủ của chúng con là :

Ngụ tại :

Nhân tiết Xuân về , Tín chủ của chúng con sắm sanh lễ vật , sưả sang hương đăng , trần thiết trà quả dâng lên trước Án . Xin lập Đàn cầu đảo Di Cung Hoán Số , Cầu xin bình yên Bản mệnh , cầu Phúc , cầu Lộc , cầu Tài .

Đại Thánh nam Tào , lục tự duyên thọ tinh Quân .

Đại Thánh Bắc đẩu cửu hoàn giải ách tinh Quân .

• Ngọc Hoàng sắc hạ , định phân minh .

• Chưởng bạ nam Tào bắc đẩu tinh .

• Túc trá ngân kiều quy lộc toán.

• Thủ trì ngọc Triện ký hư danh .

• Cửu cung hựu phá hung tác cát .

• Bách sát tương hình cải tử sinh .

• Nhất thiết tai ương huy hoán số .

• Tòng kim mệnh vị bảo an ninh .

Đại Đạo bất khả tư nghì công đức .

Thần công thần công .

Biển mã tư không

Đông Tây Nam bắc

Vạn sự giải thông

Cửu Thiên thị vệ

Tam giới thuận tòng .

Nam Tào hoán an - Bắc Đẩu di cung .

Chúng sinh cải tử - Giáng Phúc trừ hung .

Đoạn kỳ tai ách , giải miễn hành hình .

Thân cung khang thái - Mệnh vị hanh thông .

Cấp cấp như luật lệnh .

Càn Khôn loát cận biến khai thông .

Lục Đẩu Nam Tào hữu chức cung .

Cải Tựu tòng tân , tăng Phúc toán .

Âm Dương thuận hưởng Phúc vô cùng .

Bất khả tư nghì công đức .

Cải cung cải cung

Vạn sự thành công

Lục tư tán thượng

Nam Đẩu thư chung

Hoán danh lục sự

Cải bạ di cung

Đan thư phê chú

Hắc bạ tiêu dong

Nhân dân kỳ đảo

Hiển hách phổ thông .

Giám tư phi lễ

Giáng phúc trừ ương .

Cấp cấp như luật lệnh .

Duyên thọ ban tán

Thiên tôn Âm phục

Dương sinh bản tại Thiên .

Cửu Hoàng bắc Đẩu hữu chi tiên .

Di cung hoán số trừ tai ách .

Bảo hữu sinh nhân Mệnh vị an .

Bất khả tư nghì công đức .

Phụng mệnh phân hành

Cải tử hoàn sinh

Nam Tào lục sự

Bắc Đẩu thư danh

Đốn trừ tai ách .

Bỉnh triết hung tinh .

Khai thông tạng phù

Hộ vệ thân hình .

Can Chi thuận số

Hồn phách an linh .

Tam nguyên hộ mệnh

Tứ thời thường vinh .

Tiêu tai Bắc phủ

Chúa Phủ Nam minh

Cấp cấp như luật lệnh .

Di cung hoán án Thiên tôn

Ngọc Hoàng Thượng Đế ngự Đan đình

Hoán ba di cung cải tử sinh .

Bắc Đẩu chua phê Nam Đẩu ký

Tăng Duyên ích Toán bảo trường sinh .

Bất khả tư nghì công đức .

Thần linh Thần linh

Diễn diệt tà tinh

Nam Tào Thượng Thánh

Bắc Đẩu tôn linh .

Thần thông thảo hiện

Hạnh bảo trường sinh

Hồng hung Tào cát

Hoán số ký danh

Tăng Duyên bảo Mệnh

Ích bảo thảo linh

Thân cung tráng kiệt

Hồn phách khang linh

Bách Thần hộ mệnh

Vạn Quỷ tiền hình

Hữu công chi nhật

Lục danh thượng thanh

Cấp cấp như luật lệnh .

Thiểm linh giáng phục Đại Thiên tôn

Ngọc Hoàng thượng định phân minh

Hoán án di cung hữu tả tinh

Tủ bạ chú tường tăng thọ khảo

Lý thư tích Phúc , nhạ khang linh

Bắc trấn chiện điểm trường sinh xố.

Nam Đẩu chua phê , bất tử danh

Bá đức hiếu sinh phân linh hạ

Long trù hạc toán đinh giả linh

Đại Đạo bất khả tư nghì công đức .

Quá kiều quá kiều

Tai ách Thủy tiêu

Thân cung tráng kiện

Mạch lạc hòa chu

Tinh thần định chính

Tích thức tiêu dao

Tứ chi ngũ tạng

Lục phủ am tiêu

Thần thanh khí sảng

Âm Phúc Dương chiêu

Bách linh hộ vệ

Chủ Phúc lai chiêu

Nguyên chấn hoán vị

Bản mệnh tăng đào

Phúc cơ nhật tiến

Lộc vị tăng cao

Cấp cấp như luật lệnh

Thiên linh tiết vinh

Nguyên bảo trường sinh

Thái hiền chính nhất

Thủ hộ Thần hinh

Bản Mệnh Thần Quân

Các bảo an ninh

Cấp như luật lệnh

Tam dài sinh ngã lai

Tam dài dưỡng ngã lai

Nhất án tam hồn định

Nhị án thất phách linh

Tam án thể thân tráng

Mệnh vị đắc trường sinh

Cấp cấp như luật lệnh

Nam mô Trường thọ Vương Bồ tát ma ha tát ( 3 biến ) tác đại chứng minh.

Kim thời hoán án , hữu sớ tuyên dương hạnh đôi uy quang nguyện thùy thống tính . Thượng lai văn sớ tuyên đọc chỉ chu . Nguyên Vọng Thánh từ phù thùy nạp thụ

ÁN BẠT ĐÀ LÔ LY CHỈ LINH SA HẠ ( 7 biến ) .

Thượng lai di cung hoán án sự tất công đức vô ngần , đương nhân khể thủ hoà nam tam tôn Thánh chúng .

PHÁP SƯ 

Tranh Phong Thủy

Gửi bình luận

Đối tác của Đại Hưng

ftrFeatured
TAM NGUYÊN  bằng các biện pháp phong thủy của mình đã giúp hàng nghìn người có cuộc sống hạnh phúc
 
 
Dayhocthilaixeotob2Dạy học thi lái xe oto B2vietskybookinglamwebseo