dang_soMỗi dịp đầu năm, sau tết nguyên đán, mùng tám tháng giêng, người ta thường hay, chạy ngay vào chùa, nhân mùa thượng ngươn,dâng sớ cầu an, cúng sao giải hạn, cầu cho nạn khỏi, cầu cho tai qua, cầu cho toàn gia, bình an vô sự.


 

 

 

SỚ CẦU DÙNG MỌI VIỆC

KÍNH NGHE PHẬT - PHÁP - TĂNG THÂN MỆNH YÊN VUI Ý NGUYỆN LÒNG NGƯỜI ĐIỂU ƯỚC VỌNG , TÂM THẦN HOAN HỈ , CUỘC SỐNG THANH BÌNH , MỘT NIỆM CHÍ THÀNH , MƯỜI PHƯƠNG CẢM ỨNG .

Nay đệ tử con là :

Ngụ tại nhà :

Tới trước phật đài :

Cha Thiên , mẹ Địa - Hội đồng Tam Tòa Tứ trụ - Hội đồng Thần Linh các cấp - Hội đồng Gia Tiên đủ bậc . Bộ Ngoại giao Âm , Hội đồng Quân cơ .

Thành tâm kính lễ , sám hối cầu xin . Dâng nén Tâm hương nguyện cầu . Tính chủ chúng con thành tâm kính mời :

• Ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức tôn Thần .

• Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương .

• Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa . Ngài định Phúc Táo quân . Các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này

Cúi xin :

Giáng lâm trước án , chứng giám lòng thành , thụ hưởng lễ vật .

Chúng con kính mời các cụ Tổ khảo , Tổ Tỷ , chư vị Hương linh Gia tiên nội ngoại trong họ , cúi xin thương xót con cháu , giáng về Linh sàng , chứng giám tâm thành , thụ hưởng lễ vật . Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị tiền chủ , hậu chủ và các hương linh , cô hồn y thảo phụ mộc , phảng phất trong khu vực này . Xin mời tới đây chiêm ngưỡng tôn Thần , thụ hưởng lễ vật .

Chúng con tự nghĩ sinh nơi Trần thế ở cõi Sa bà . Công Mẹ Cha sinh dưỡng tày Trời , Ơn Đất nước giữ gìn tự Bể , e đời này nhân tốt ít giống , ngoại Kiếp khác duyên lành hạn chế , vòng quanh cõi thể tội phúc khôn lường .

Nay tới Phật đường , lễ cầu sám hối , xiết bao nhầm lỗi , nguyện được sạch lau , tha thiết khẩn cầu , hướng về đường thiện , dốc lòng phát nguyện , chư Phật chứng minh .

Kính lễ : Vô lượng thường trụ Tam bảo khắp mười phương .

Kính lễ : Tây Thiên Đông độ Việt Nam lịch Đại Sư Tổ

Kính lễ : Hộ Pháp Thiên Thần chư Thiên Bồ tát .

Kính lễ : Đức Ông , Hội đồng Quan Thanh tra giám sát .

Kính lễ : Đức Đại Vương Trần triều hiển Thánh , nhị vị Tổ Chí Linh vĩ đại .

Kính lễ : Đức Ngọc Phật Hồ Chí Minh chứng giám .

Kính Lễ : Đức Thánh mẫu muôn thủa rạng ngời .

Kính lễ : Bản thôn Liệt vị anh hùng liệt sĩ cùng bảo hộ Quốc gia .

Kính lễ nguyện tại Chúng con xin kính cẩn tâu trình : ( Việc gì cần thì nói ra …) Cầu mười phương chư Phật , Chư Bồ tát , chư Tiên Linh , bà cô , quan mãnh tại gia anh linh , cung kính Ông Bà , Cha mẹ , chú bác cô gì , anh em , con cháu Nội Ngoại đôi bên , tứ thân Phụ Mẫu , chư vị Tiền gia , phần hồn Tố Linh . Lòng thương rộng lớn , thả thuyền cứu với si mê , rong đuốc tuệ giải trừ phiền não , đức từ bi cứu thế . Ban phước lành giải thoát cho chúng con được : Nối thông nhịp cầu với Tổ tiên , lai nhập Lô hương ở Từ Đường và ở tại gia cho chúng con năm tháng thờ cúng . Xin chắp tay kính lễ khấu đầu vọng bái. Lòng con thành khẩn, dạ con thiết tha, kính dâng lễ vật, cúi xin, mong các ngài xót thương ủng hộ cho gia đình chúng con tiêu trừ tai nạn, điều lành thường tới, điều dữ thường lánh xa , hết tai ương bệnh tật trong nhà , hưởng thịnh vượng, an lành, mãi mãi Tài như nước đến, Lộc tựa mây về . Nguyện cho chúng con : Minh niên khang thái , trú dạ cát tường . Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi , công việc hanh thông . Người người được chữ bình an , tháng ngày được hưởng phần lợi lộc . Âm phù - Dương trợ , sở nguyện tòng tâm . Bốn mùa không hạn ách nào xâm , tám tiết có điềm lành tiếp ứng . Ngài Bồ tát độ chúng sinh tươi đẹp , mạnh khoẻ yên vui , hướng về đường thiện , rộng mở từ tâm , nhân tốt gieo mầm , điều hay học hỏi. Con xin nguyện cầu cuộc đời tăng hạnh phúc quang vinh , nếp sống mới Văn minh ngày mới . Bốn ơn đền đáp - Chín phẩm siêu sinh , nguyện cầu Tổ Quốc hoà bình , nhân dân no ấm , gia chủ mạnh khỏe vui vẻ , bình anh .

Phật tử , Pháp Sư thành tâm kính dâng văn sớ .

Ngày… tháng……… năm………….

Phật tử con là : ……………..

cùng Gia quyến con xin bái tạ .

Tranh Phong Thủy

Gửi bình luận

Đối tác của Đại Hưng

ftrFeatured
TAM NGUYÊN  bằng các biện pháp phong thủy của mình đã giúp hàng nghìn người có cuộc sống hạnh phúc
 
 
Dayhocthilaixeotob2Dạy học thi lái xe oto B2vietskybookinglamwebseo