Khan_Than_LinhTheo tục lệ xưa để lại, cứ vào ngày mồng Một và chiều tối ngày Rằm hàng tháng, các gia đình người Việt Nam thường làm lễ cúng Gia Thần, Gia Tiên
Ý nghĩa:
Theo tục lệ xưa để lại, cứ vào ngày mồng Một và chiều tối ngày Rằm hàng tháng, các gia đình người Việt Nam thường làm lễ cúng Gia Thần, Gia Tiên để cầu xin cho mọi người trong gia đình được khoẻ mạnh, bình an, may mắn, thành đạt... .

VĂN KHẤN THỔ CÔNG VÀ CÁC VỊ THẦN

(Vào các ngày mồng Một và ngày Rằm)

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

- Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân.

- Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long mạch Tôn thần.

- Con kính lạy Các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Phúc đức Tôn thần.

- Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần.

- Con kính lạy Các Tôn thần cai quản ở trong khu vực này

Hôm nay là ngày .......... tháng .......... năm ...........

Tín chủ (chúng) con là: ………………………….............................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Ngụ tại: …………………….................................................................……….

Tín chủ (chúng) con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời :

Ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần.

Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương. 

Ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân. 

Ngài Bản gia thổ địa Long mạch Tôn thần. 

Các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần. Các vị Tôn thần cai quản ở trong khu vực này.

Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài thăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Tranh Hoa Mẫu Đơn

 

Gửi bình luận

Đối tác của Đại Hưng

ftrFeatured
TAM NGUYÊN  bằng các biện pháp phong thủy của mình đã giúp hàng nghìn người có cuộc sống hạnh phúc
 
 
Dayhocthilaixeotob2Dạy học thi lái xe oto B2vietskybookinglamwebseo