tuviTUỔI Tí:
- GIÁP Tí 30 TUỔI: Những rắc rối về chuyện tỡnh cảm đó giải quyết tương đối êm đẹp. Nghề nghiệp vẫn ổn định, có may mắn nhỏ do quý nhõn mang lại. Tài chỏnh khả quan.
- NHÂM TÝ 42 TUỔI: Đề phũng nhiều về những kẻ tiểu nhân ganh ghét, dụng tâm mưu chụp mũ mỡnh những chuyện dựng đứng. Nghề nghiệp cũng như tiền bạc vẫn tiến triển bỡnh thường.
- CANH TÝ 54 TUỔI: Gia đỡnh đoàn tụ vui vẻ. Về tiền bạc, ổn định nhưng lại phải chi phí nhiều. Có tin vui của con cái. Đừng cho ai vay mượn hoặc hùn hạp lúc này.
- MẬU TÝ 66 TUỔI: Tinh thần đó an bằng trở lại vỡ mọi hiểu lầm trong gia đạo đó ờm đẹp. Có tiền của bất ngờ, tuy nhỏ nhưng mang lại nhiều niềm vui. Lưu tâm về xe cộ.

 TUỔI SỬU:
- ẤT SỬU 29 TUỔI: Những dự tớnh cho cụng việc tương lai cứ từ từ, đừng hấp tấp quá e có sự sai sót. Tài chánh ổn định. Có quà tặng bất ngờ. Tỡnh cảm cỏ nhõn đó vui trở lại.
- QUÝ SỬU 41 TUỔI: Việc chọn lại cho công việc sắp tới đó đi đúng đường lối. Cứ tiếp tục như vậy sẽ được kết quả khả quan. Tài chánh vẫn ổn định. Gia đạo bỡnh yờn.
- TÂN SỬU 53 TUỔI: Nên tập trung vào những vấn đề tài chánh, đừng ôm đồm thái quá sẽ mất nhiều thời giờ mà không thu được kết quả như ý. Tài chỏnh tuy hanh thụng nhưng cũng cũn phải lo lắng.
- KỶ SỬU 65 TUỔI: Khụng nờn tin vào những sự hứa hẹn hóo huyền mà thất vọng lớn. Hóy tự lực cỏnh sinh, cứ từ từ tiến tới sẽ cú những tiến bộ đáng khích lệ. Cẩn thận về sức khỏe.

TUỔI DẦN:
- BÍNH DẦN 28 TUỔI: Chuyện tỡnh cảm nếu khụng đi đến chỗ dàn xếp êm đẹp thỡ hóy thõy kệ nú, đừng buồn bó thỏi quỏ chỉ khổ cho bản thõn. Chỳ tõm vào nghề nghiệp là tốt nhất.
- GIÁP DẦN 40 TUỔI: Việc làm đó ổn định, có nhiều may mắn nhỏ trong vấn đề tiền bạc. Cẩn thận thật nhiều về những kẻ lưu manh, núp lén tính ăn trộm, ăn cắp.
- NHÂM DẦN 52 TUỔI: Thời điểm này, nên giữ vững công việc cũ, chớ nên tính tới chuyện thay đổi vội. Tài chánh vẫn hanh thông. Gia đạo đó hũa hoón vui vẻ.
- CANH DẦN 64 TUỔI: Vẫn cũn một vài rắc rối nhỏ trong cụng việc, nhưng tựu trung đó hết căng thẳng, lo lắng. Tài chánh đó cú nhiều cơ hội tốt đẹp. Con cái mang về niềm vui.

TUỔI MÃO:
- ĐINH MÃO 27 TUỔI: Bận tõm nhiều về chuyện tỡnh cảm nhiều rắc rối, trở ngại. Tuy nhiờn đây chỉ là những sóng gió đến mau rồi cũng sẽ đi mau. Bỡnh tĩnh mọi việc sẽ an lành. Cú tài lộc nhỏ bất ngờ.
- ẤT MÃO 39 TUỔI: Cố gắng giữ cho tinh thần được ổn định. Những chuyện xảy ra đó sẽ có quý nhõn cứu gỡ. Tài chỏnh đó cú những dấu hiệu tốt đẹp tuy cũn phải ưu tư nhiều. Lưu tâm kẻ tiểu nhân ám hại.
- QUí MÃO 51 TUỔI: Việc làm lại bắt đầu tất bật khiến phải cống hiến nhiều công sức. Tuy nhiên tinh thần thật vui vẻ thoải mái, đỡ lo về mặt tài chánh. Con cái mang lại nhiều niềm vui.
- TÂN MÃO 63 TUỔI: Nờn giữ vững những cụng việc đang làm ở mức cũ, thay đổi lúc này chưa được thuận lợi lắm. Cứ việc tính toán cho kỹ lưỡng, sẽ có biến chuyển tốt đẹp trong thời gian ngắn. Tài lộc khả quan.

TUỔI THèN:
- MẬU THèN 26 TUỔI: Cụng việc phải cống hiến nhiều sức lực, tương đối vất vả nhưng thành quả đạt được lại rất khả quan. Tài lộc có những hên may bất ngờ. Đừng để lún lầy quỏ về tỡnh cảm.
- BÍNH THèN 38 TUỔI: Bắt đầu những công việc trở nên hanh thông, không cũn những khú khăn, trở ngại. Tỡnh cảm cỏ nhõn cú nhiều niềm vui mang đến. Cẩn thận kẻ tiểu nhân đố kỵ, ganh ghét.
- GIÁP THèN 50 TUỔI: Cụng việc xảy ra ngoài dự liệu nhưng lại đưa đến kết quả thật tốt đẹp. Có tin vui bất ngờ về tài chánh. Nên mềm mỏng hơn với con cái, cứng quá sẽ mang lại phản tác dụng.
- NHÂM THèN 62 TUỔI: Cú một vài buồn phiền nhỏ về con cỏi. Nhưng đây chỉ là những sự vô tỡnh. Khụng nờn cố chấp chỉ mang lấy mệt vào thõn. Nghề nghiệp, tài chỏnh vẫn bỡnh thường.

TUỔI TỴ:
- KỶ TỴ 25 TUỔI: Nên suy nghĩ thật chín chắn để đi đến hành động cho đúng về phương diện tỡnh cảm kẻo sẽ hối hận sau này. Để tâm nhiều hơn nữa vào nghề nghiệp. Hên may nhỏ về tiền bạc.
- ĐINH TỴ 37 TUỔI: Gặp những lời ong tiếng ve vô lý về những chuyện tỡnh cảm cỏ nhõn gõy nờn bực bội, khú chịu. Đừng nghĩ tới làm gỡ, mọi chuyện sẽ ờm xuụi. Tài chỏnh cú may mắn nhỏ.
- ẤT TỴ 49 TUỔI: Đề phũng kẻ gian phi, trộm cắp gõy thiệt hại về tài chỏnh. Cũng lưu tâm đến kẻ tiểu nhân ám hại. Nghề nghiệp đó vượt qua được khó khăn. Tài chánh tương đối khả quan.
- QUÝ TỴ 61 TUỔI: Có tin vui về những công việc đang dự tính cho tương lai. Có thể bắt tay vào ngay từ bõy giờ vỡ đây là thời điểm tốt đẹp. Nghề nghiệp và tài chánh khả quan.

 


TUỔI NGỌ:
- MẬU NGỌ 36 TUỔI: Đừng giận hờn một cách vô lối chỉ tự rước mệt vào thân. Hóy vui vẻ lờn. Cụng việc hờn may đang đưa đến. Tiền bạc hanh thông, thoải mái.
- BÍNH NGỌ 48 TUỔI: Chuyện gia đạo không được vui. Đừng nóng nảy chỉ làm thêm mất hũa khớ. Mềm mỏng là cỏch tốt nhất. Cụng việc làm ăn chưa được như ý.
- GIÁP NGỌ 60 TUỔI: Những dự tính thay đổi công việc chưa được thuận lợi, cũn nhiều trục trặc, rắc rối. Yờn tõm chờ một thời gian nữa. Tài chánh ổn định.
- NHÂM NGỌ 72 TUỔI: Có sự hiểu lầm với con cái. Cần cân nhắc kỹ càng kẻo không xảy ra nhiều sự không hay. Nghề nghiệp và tài lộc vẫn ổn định.

TUỔI MÙI:
- KỶ MÙI 35 TUỔI: Chơi với bạn bè cần phải kén chọn thật cẩn thận kẻo không dễ bị họa lây. Nên chăm chỉ hơn nữa trong học tập cũng như nghề nghiệp để đạt được kết quả tốt đẹp.
- ĐINH MÙI 47 TUỔI: Cẩn thận về xe cộ thật nhiều. Chuyện tỡnh cảm cũn nhiều rắc rối làm tinh thần khụng vui. Nghề nghiệp cũng như tiền bạc khả quan.
- ẤT MÙI 59 TUỔI: Việc làm vẫn tiến triển tốt. Tuy nhiên phải đề phũng kẻ tiểu nhõn mang lại một vài rắc rối. Cú tin vui của bạn bố, thõn hữu đưa tới.
- QUí MÙI 71 TUỔI: May mắn bất ngờ về tiền bạc. Gia đạo đó dàn xếp ờm đẹp, vui vẻ. Trong công việc, cần tính toán cho kỹ kẻo dễ bị sai lầm đưa đến vấp ngó.

TUỔI THÂN:
- CANH THÂN 34 TUỔI: Không nên bỡn cợt quá độ, dễ dàng gây sự phiền hà, xích mích với những người xung quanh. Cũng cẩn thận thật nhiều khi lái xe cộ. Tài chánh ổn định.
- MẬU THÂN 46 TUỔI: Đó giải quyết được một phần những trở ngại trong công việc cũng như trong cuộc sống. Vẫn phải cẩn thận trong cách cư xử kẻo dễ bị trách móc, hiểu lầm.
- BÍNH THÂN 58 TUỔI: Công việc dồn dập làm căng thẳng nhiều, nhưng bù lại kết quả đạt được lại rất khả quan. Đừng phiền hà quá vỡ những người xung quanh chưa làm đúng ý, bỡnh tĩnh sẽ đâu vào đó.
- GIÁP THÂN 70 TUỔI: Mọi chuyện trong gia đạo đó tạm yờn, bớt được sự căng thẳng vỡ lo nghĩ. Cụng việc làm ăn cũng tiến triển thuận lợi. Dồn hết nỗ lực sẽ đạt được kết quả tốt đẹp hơn.

TUỔI DẬU:
- TÂN DẬU 33 TUỔI: Một vài chuyện bực mỡnh do bạn bố gõy ra nhưng đừng vỡ thế mà gõy sự xớch mớch khụng tốt đâu. Một sự nhịn, chín sự lành, chớ chấp nhất có hại.
- KỶ DẬU 45 TUỔI: Những chuyện tỡnh cảm vụn vặt hóy xếp qua một bên để chụp lấy thời điểm làm ăn đang ở trong giai đoạn hanh thông. Đây là dịp may hiếm có. Tài lộc thoải mái.
- ĐINH DẬU 57 TUỔI: Nên đề phũng những kẻ xấu lợi dụng sự chõn thật của mỡnh để rắp tâm lường gạt, gây thiệt hại về vật chất đó. Tài chánh và cụng việc bỡnh thường.
- ẤT DẬU 69 TUỔI: Cụng việc và tài chỏnh gặp nhiều chuyện may mắn bất ngờ nờn tinh thần thoải mỏi, khụng cũn phải ưu tư. Gia đỡnh hạnh phỳc, đầm ấm.

TUỔI TUẤT:
- NHÂM TUẤT 32 TUỔI: Có tin tức của thân nhân từ xa đến. Tỡnh cảm cỏ nhân thoải mái. Việc học hành cũng như nghề nghiệp đều thuận lợi. Giữ lời nói kẻo bị hiểu lầm, bị miệng tiếng.
- CANH TUẤT 44 TUỔI: Cần coi lại cung cách đường lối làm việc để có thể đạt được kết quả tốt đẹp hơn. Nghề nghiệp và tiền bạc hiện đang bị khựng lại. Lưu tâm về xe cộ.
- MẬU TUẤT 56 TUỔI: Luụn luụn cẩn thận từng lời núi khi giao tiếp kẻo dễ bị tai bay vạ giú. Tài chỏnh bỡnh thường. Lái xe thật cẩn thận kẻo dễ bị phạt hoặc gây tai nạn.
- BÍNH TUẤT 68 TUỔI: Chuyện thị phi không đâu đó được nhiều người hiểu ra. Nhưng cũng chưa hết hẳn những chuyện bực mỡnh khỏc nữa. Tài lộc cú may mắn nhỏ.

TUỔI HỢI:
- QUí HỢI 31 TUỔI: Mọi việc học hành, tỡnh cảm cỏ nhõn vẫn được thuận lợi như ý. Đề phũng về chuyện tỡnh kẻo vui thỡ rất vui nhưng sẽ mang lại chuyện buồn đó.
- TÂN HỢI 43 TUỔI: Khụng nờn khoe khoang, tõm sự những việc mỡnh đạt được, sẽ gây sự đố kỵ ganh ghét mà thôi. Tiền bạc và nghề nghiệp vẫn diễn tiến khả quan.
- KỶ HỢI 55 TUỔI: Vẫn cũn gặp nhiều khú khăn về tài chánh cũng như công việc chưa giải quyết thỏa đáng. Nhưng đến cuối tuần sẽ có sự may mắn bất ngờ.
- ĐINH HỢI 67 TUỔI: Tính toán chuyện làm ăn ở xa đó cú cơ hội thực hiện được rồi, tuy mới bắt tay vào có 1 vài trục trặc. Tài lộc vẫn hanh thông. Gia đạo vui vẻ,

Tranh phong thủy

Gửi bình luận

Đối tác của Đại Hưng

ftrFeatured
TAM NGUYÊN  bằng các biện pháp phong thủy của mình đã giúp hàng nghìn người có cuộc sống hạnh phúc
 
 
Dayhocthilaixeotob2Dạy học thi lái xe oto B2vietskybookinglamwebseo