Ngũ hành và các đặc tính Lễ cúng ông Công Nhân tướng học: Tương quan giữa sắc và con người