Nhân tướng học: Giải mã tính cách qua dáng đứng Ban thờ ngày Tết Tổng hợp về tranh phong thủy

Đường đâm vào nhà

Tam Nguyên Phong Thuỷ 22/03/2017
Đường cái đâm vào cửa chính là một hiện tượng kiêng kỵ trong thuật phong thủy. Tuy nhiên, không phải người nào cũng bị ảnh hưởng mà tùy phương hướng nào cuả ngôi nhà bị đường đâm vào thì phương đó mới bị tổn thương.

Đường Cái: Những ngôi nhà sát cạnh sông hồ sẽ nhận trực tiếp KHÍ THỦY của sông hồ, nhưng những con đường dẫn đến nhà cũng ảnh hưởng đến ngôi nhà không ít. Kinh nghiệm cho thấy những ngôi nhà bị đường đâm thẳng vào thường bị nhiều bất ổn, không yên. Tuy nhiên, không phải người nào cũng bị ảnh hưởng mà tùy phương hướng nào cuả ngôi nhà bị đường đâm vào thì phương đó mới bị tổn thương.

Đường đâm vào phương Càn
Tây Bắc - Tuất Hợi thì người cha trong gia đình sẽ bị tổn hại.
Đường đâm vào phương Khảm
Bắc - Tý, thì tổn hại cho người con trai giữa.
Đường đâm vào phương Cấn
Đông Bắc - Sửu Dần, thì tổn hại cho người con trai út.
Đường đâm vào phương Chấn
Chính Đông - Mão thì tổn hại cho người con trai trưởng.
Đường đâm vào phương Tốn
Đông Nam- Thìn Tỵ thì tổn hại cho người con gái đầu.
Đường đâm vào phương Ly
Chính Nam – Ngọ thì tổn hại cho người con gái giữa.
Đường đâm vào phương Khôn
Tây Nam - Mùi Thân thì sẽ tổn hại cho người Mẹ.
Đường đâm vào phương Đoài
Chính Tây - Dậu thì sẽ tổn hại cho người con gái út.


Đường cần ôm vòng lấy ngôi nhà nhưng không được ôm quá siết, quá chặt. Phía Nam của ngôi nhà mà có đường là ngôi nhà đại lợi. Phía đông, bắc có đường thì không được tốt. Riêng tại hướng đông nam của nhà ở mà có ngã ba đường cái thì được sinh khí dồi dào, làm ăn thịnh vượng. Phía đông có sông có biển thì lại tốt
hơn nữa.

Tam Nguyên Phong Thuỷ

Tags: