Cách thắp hương Dáng đi trong Tướng Học Khí của Ngũ hành.

Công thức tính tuổi hợp hướng nhà

Tam Nguyên Phong Thuỷ 20/05/2017
Xem hướng nhà hợp tuổi để xây cất nhà mới. Kiểm tra hướng nhà hiện tại có hợp tuổi hợp phong thủy không, hướng dẫn hóa giải đem đến bình an, vượng khí.

Theo quan điểm của Phong thủy Tam Hợp Phái! Mỗi một hướng đất hướng nhà sẽ phù hợp với một số người có Thiên Can và Địa Chi nhất định! Đây là bảng tổng hợp để có thể tra cứu một cách đơn giản và thuận tiện nhất!

 

Hướng

Thiên Can

Địa Chi (Tuổi)

Đông

Đinh

Tỵ – Dậu – Sửu

Tây

Canh

Thân – Tý – Thìn

Nam

Quý

Thân – Tý – Thìn

Bắc

Nhâm

Hợi – Mão – Mùi

Đông Bắc

Ất

Hợi – Mão – Mùi

Tây Bắc

Tân

Tỵ – Dậu – Sửu

Đông Nam

Giáp

Dần – Ngọ – Tuất

Tây Nam

Bính

Dần – Ngọ – Tuất

 

Ví dụ 1:

Những người có tuổi Tỵ hoặc Dậu hoặc Sửu hợp với nhà hướng Đông hoặc Tây Bắc

Những người tuổi Đinh hợp với nhà hướng Đông

Thí dụ tuổi Đinh Tỵ hoặc Đinh Dậu hoặc Đinh Sửu thì hoàn toàn hợp với nhà hướng Đông.

Ví dụ 2:

Những người có tuổi Hợi hoặc Mão hoặc Mùi thì hợp với nhà hướng Bắc hoặc Đông Bắc

Những người tuổi Quý hợp với nhà hướng Nam

Thí dụ tuổi Quý Mão hợp với nhà hướng Bắc, Nam hoặc Đông Bắc.