Cúng giao thừa ngoài trời Khí của Ngũ hành. Nhân tướng học: Bói tính cách qua bàn chân và ngón chân

Tính can tháng giêng của mỗi năm

03/06/2017
Cách tính năm, tháng, ngày, giờ đều theo hệ số đó, gọi là lịch can chi. có 6 chu kỳ hàng can tức là có 6 giáp mà mỗi chu kỳ hàng can hay mỗi giáp gồm 10 can (đó là: Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quí) nên gọi là lục thập hoa giáp.

Cách tính năm, tháng, ngày, giờ đều theo hệ số đó, gọi là lịch can chi. có 6 chu kỳ hàng can tức là có 6 giáp mà mỗi chu kỳ hàng can hay mỗi giáp gồm 10 can (đó là: Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quí) nên gọi là lục thập hoa giáp.

Muốn tính Can tháng Giêng của mỗi năm, Trước tiên ta cho mỗi Can một con số từ Giáp đến Quý là 1 đến 10.

Giáp – 1

Ất –    2

Bính – 3

Đinh – 4

Mậu – 5

Kỷ –     6

Canh – 7

Tân –   8

Nhâm – 9

Quý –  10

 

Tháng Giêng âm lịch luôn luôn là tháng Dần, tháng 2 là Mão, cứ tuân theo thứ tự đó đến tháng 11 là Tý, tháng chạp là Sửu (12 tháng ứng với 12 chi).

 

 1. Công thức tính CAN của Tháng Giêng mỗi năm:

(Số của Can năm x 2) + 1 = Can tháng Giêng.

+ Nếu số thành (Can tháng giêng) < 10 thì ứng với số nào là Can đó

Ví dụ:

 • Năm Giáp Tý, Giáp là 1, vậy: (1 x 2) + 1 = 3.

Con số 3 là Bính, vậy tháng giêng năm Giáp Tý là Bính Dần.

 • Năm Ất Hợi, Ất là 2, vậy: (2 x 2) + 1 = 5

Con số 5 là Đinh, vậy tháng giêng năm Đinh Hợi là Mậu Dần.

 • Năm Bính Thìn, Bính là 3, vậy: (3 x 2) + 1 = 7

Con số 7 là Canh, vậy tháng giêng năm Bính Thìn là Canh Dần.

 • Năm Đinh Tỵ, Đinh là 4, vậy: (4 x 2) + 1 = 9

Con số 9 là Nhâm, vậy tháng giêng năm Đinh Tỵ là Nhâm Dần.

+ Nếu số thành trên 10 thì ta bỏ bớt 10.

Ví dụ:

 • Năm Mậu Tí, Mậu là 5, vậy: (5 x 2) + 1 = 11 (trừ 10) còn 1, vậy tháng Giêng năm Mậu Tí là Giáp Dần.
 • Năm Kỷ Tỵ, Kỷ là 6, vậy: (6 x 2) + 1 = 13 (trừ 10) còn 3, vậy tháng Giêng năm Kỷ Tỵ là Bính Dần.
 • Năm Canh Thân, Canh là 7, vậy: (7 x 2) + 1 = 15 (trừ 10) còn 5, vậy tháng Giêng năm Canh Thân là Mậu Dần.
 • Năm Tân Sửu, Tân là 8, vậy: (8 x 2) + 1 = 17 (trừ 10) còn 7, vậy tháng Giêng năm Tân Sửu là Canh Dần.
 • Năm Nhâm Tuất, Nhâm là 9, vậy: (9 x 2) + 1 = 19 (trừ 10) còn 9, vậy tháng Giêng năm Nhâm Tuất là Nhâm Dần.
 • Năm Quý Mão, Quý là 10, vậy: (10 x 2) + 1 = 21 (trừ 10) còn 1, vậy tháng Giêng năm Quý Mão là Giáp Dần.

 

 1. Bài thơ tính CAN của Tháng Giêng mỗi năm:

Nếu không dùng công thức trên thì dùng bài thơ “Ngũ Hồ độn”: Phép Ngũ Hồ độn là phép tìm can tháng dựa vào can của năm theo bài ca quyết sau:

GIÁP/KỶ chi niên BÍNH tác đầu  (BÍNH là Thiên can Tháng Giêng)

ẤT/CANH chi niên MẬU tác đầu

BÍNH/TÂN chi niên CANH tác đầu

ĐINH/NHÂM chi niên NHÂM tác đầu

MẬU/QUÝ chi niên GIÁP tác đầu !

Như vậy ta có:

Tháng giêng của năm có hàng can Giáp, Kỷ (ví dụ năm Giáp Tý, Kỷ Tỵ) là tháng Bính Dần

Tháng giêng của năm có hàng can Ất, Canh (ví dụ năm Ất Hợi, Canh Thìn) là tháng Mậu Dần

Tháng giêng của năm có hàng can Bính, Tân (ví dụ năm Bính Tý, Tân Dậu) là tháng Canh Dần

Tháng giêng của năm có hàng can Đinh, Nhâm (ví dụ năm Đinh Mão, Nhâm Thân) là tháng Nhâm Dần

Tháng giêng của năm có hàng can Mậu, Quý (ví dụ năm Mậu Ngọ, Quý Mùi) là tháng Giáp Dần