20/8 (Âm lịch) Lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo Nhân tướng học: Giải mã tính cách qua dáng đứng Thay đổi vận mệnh bằng ý thức