Nhân tướng học: Xem tướng mắt chọn chồng Khóa lễ trả nợ tào quan Những nghi lễ chủ yếu trong chu kì đời người của Việt Nam

Mẫu người "Tham vũ đồng hành"

Tam Nguyên Phong Thuỷ 27/03/2017
Mẫu người “Tham Vũ Đồng Hành” là những người có cung Mệnh an tại tứ mộ, tức là bốn cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi và có hai sao Tham Lang và Vũ Khúc tọa thủ đồng cung hoặc xung chiếu với nhau.