Bàn tay tiết lộ điều gì về cuộc đời bạn? Tử Vi mỗi ngày Trắc nghiệm: Bạn đại diện yếu tố ngũ hành nào?

Mẫu người "Tham vũ đồng hành"

Tam Nguyên Phong Thuỷ 27/03/2017
Mẫu người “Tham Vũ Đồng Hành” là những người có cung Mệnh an tại tứ mộ, tức là bốn cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi và có hai sao Tham Lang và Vũ Khúc tọa thủ đồng cung hoặc xung chiếu với nhau.