Các nghi thức lễ khi làm nhà Tam nam bất phú Cách sắp xếp Trụ Giờ trong Tứ trụ

Tư vấn chuyên gia

  • Chào thầy, thầy làm ơn cho hỏi tại sao cúng lập bát hương thần tài lại có 5 quá trứng

Chưa có câu trả lời

Gửi câu hỏi

Câu hỏi thường gặp