Nhân tướng học: Tương quan giữa sắc và con người Tướng Nốt Ruồi Trên Cơ Thể Nam Hải dị nhân - Trịnh Kiểm

Tư vấn chuyên gia

  • Chào thầy, thầy làm ơn cho hỏi tại sao cúng lập bát hương thần tài lại có 5 quá trứng

Chưa có câu trả lời

Gửi câu hỏi

Câu hỏi thường gặp