Giảng địa đạo diễn ca câu 85-96: Phước duyên của người được đất Dáng đi trong Tướng Học Tính cách người Thiên can Nhâm

Tư vấn chuyên gia

  • Chào thầy thầy cho con hỏi bố Đặng Hữu Phú sn 1/9/1970 al mẹ phùng thị châu sn 27/11/1976 al như vậy bố và mẹ có xung khắc gì ko ạ. Con cám ơn

Chưa có câu trả lời

Gửi câu hỏi

Câu hỏi thường gặp