Thủ tục bốc mộ Bao sái, tỉa chân nhang ngày 23 tháng chạp Lễ Cắt duyên âm, Cầu duyên
1 kết quả với tag: bốc mộ
  • Thủ tục bốc mộ
    Thủ tục bốc mộ
    Tam Nguyên Phong Thuỷ 23/05/2017
    Việc một ngôi mộ đang Kết mà vô tình bốc lên, có thể xảy ra vô vàn tai họa, nặng thì chết người, nhẹ thì đau ốm, làm ăn lụn bại, con cháu mất đoàn kết, hư hỏng, trong nhà xảy ra nhiều chuyện quái dị. Mong rằng mọi người đừng xem nhẹ việc này .