Sáu loại "hoả" Ứng Dụng Của Nguyên Tắc Thanh Trọc Trong Tướng Học Lễ bốc bát hương và lập ban thờ thần tài
1 kết quả với tag: bói lông mày
  • Bói lông mày
    Bói lông mày
    Tam Nguyên Phong Thuỷ 19/05/2017
    Bảo thọ quan hay còn gọi là lông mày, có thể xem tướng lông mày mà đoán được tướng người có tốt lành hay không, có hạnh phúc và được hưởng cuộc sống tốt đẹp hay không.