1 kết quả với tag: Đạo Phật - Lời Phật Dạy - Sống Hạnh Phúc - An nhiên
  • Tự do, tự tại theo dòng chảy của nhân duyên nghiệp quả
    Tự do, tự tại theo dòng chảy của nhân duyên nghiệp quả
    Tam Nguyên Phong Thuỷ 14/09/2017
    Nhu yếu của con người là mong sao cho đời sống của mình luôn luôn được thảnh thơi, an vui và hạnh phúc. Để đạt được mục đích đó, con người cần phải cố gắng, nỗ lực suy tính và vạch ra nhiều phương cách nhằm đáp ứng thỏa mãn các nhu cầu của cuộc sống.