Tương Quan Giữa Sắc Và Con Người Tính can tháng giêng của mỗi năm Thập nhị địa chi - 12 con giáp
2 kết quả với tag: mẫu người
 • Mẫu người " Thai phục vượng tướng"
  Mẫu người " Thai phục vượng tướng"
  Tam Nguyên Phong Thuỷ 27/03/2017
  Trong khoa Tử Vi Đẩu Số, “Thai Phục Vượng Tướng” chỉ là một bộ sao nhỏ, gồm các sao: Thai, Phục Binh, Đế Vượng, Tướng Quân hay Thiên Tướng. Trong cơ thể, sao Thai chỉ bộ phận sinh sản của đàn bà, cũng có nghĩa là bào thai, là sự sinh đẻ
 • Mẫu người "Nhật Nguyệt đồng lâm"
  Mẫu người "Nhật Nguyệt đồng lâm"
  Tam Nguyên Phong Thuỷ 27/03/2017
  Nhật là Thái Dương, là mặt trời. Nguyệt là Thái Âm, là mặt trăng. Hai vầng Nhật Nguyệt là 2 trong 14 chính tinh của khoa Tử Vi. Những đặc tính của Nhật Nguyệt rất thực tế.