Khi Tả Ao thương và giận Xem bói: Thuật xem tướng tay Cách sắp xếp Trụ Giờ trong Tứ trụ
1 kết quả với tag: mẫu ngừoi thai phục vượng tướng
  • Mẫu người " Thai phục vượng tướng"
    Mẫu người " Thai phục vượng tướng"
    Tam Nguyên Phong Thuỷ 27/03/2017
    Trong khoa Tử Vi Đẩu Số, “Thai Phục Vượng Tướng” chỉ là một bộ sao nhỏ, gồm các sao: Thai, Phục Binh, Đế Vượng, Tướng Quân hay Thiên Tướng. Trong cơ thể, sao Thai chỉ bộ phận sinh sản của đàn bà, cũng có nghĩa là bào thai, là sự sinh đẻ