Tam Tai - Tứ Hành Xung Bài khấn cúng trong đền - phủ (Điện Thần tứ phủ) Giảng địa đạo diễn ca 8 câu đầu: Điều kiện cần thiết để học khoa địa lý
1 kết quả với tag: nhật nguyệt
  • Mẫu người "Nhật Nguyệt đồng lâm"
    Mẫu người "Nhật Nguyệt đồng lâm"
    Tam Nguyên Phong Thuỷ 27/03/2017
    Nhật là Thái Dương, là mặt trời. Nguyệt là Thái Âm, là mặt trăng. Hai vầng Nhật Nguyệt là 2 trong 14 chính tinh của khoa Tử Vi. Những đặc tính của Nhật Nguyệt rất thực tế.