Mẫu người "Mệnh vô chính diệu" Lý Tướng Và Pháp Tướng Nguyên tắc khấn,cúng,vái và lạy
1 kết quả với tag: sửa chữa nhà
  • Văn khấn khi sửa chữa nhà
    Văn khấn khi sửa chữa nhà
    Tam Nguyên Phong Thuỷ 23/05/2017
    Khi nhà cửa sửa chữa lớn cần phải làm lễ cúng tôn thần, gia tiên để mọi việc được hanh thông.