Mẫu người "Nhật Nguyệt đồng lâm" Xem tướng bàn tay nhận diện người phóng khoáng Giảng địa đạo diễn ca câu 85-96: Phước duyên của người được đất
1 kết quả với tag: Thần linh
  • Văn khấn Thần linh
    Văn khấn Thần linh
    Tam Nguyên Phong Thuỷ 23/05/2017
    Việc cúng lễ Thần linh Thổ địa nơi ở, Thần gồ chúa đất ở một số địa phương là vấn đề mà nhiều người quan tâm, bởi vì phần âm có yên thì người dương mới ổn và có an cư thì mới lạc nghiệp.