Thần Trong Tướng Học Nhân tướng học: Xem tướng mắt chọn chồng Sắp xếp ban thờ
2 kết quả với tag: thánh Mẫu
 • Cấu trúc đền phủ điện thờ Thánh Mẫu
  Cấu trúc đền phủ điện thờ Thánh Mẫu
  Tam Nguyên Phong Thuỷ 20/05/2017
 • Văn khấn lễ Thánh Mẫu
  Văn khấn lễ Thánh Mẫu
  Tam Nguyên Phong Thuỷ 23/05/2017
  Theo truyền thuyết trong dân gian Việt Nam, Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh là một trong bốn vị thánh Tứ bất tử. Bà đã được các triều đại phong kiến từ thời nhà Hậu Lê đến thời nhà Nguyễn cấp nhiều Sắc, tôn phong là "Mẫu nghi thiên hạ - Mẹ của muôn dân".