Chọn nghề nghiệp phù hợp Dụng thần Bát tự Nguyên Tắc Và Phương Pháp Nghiên Cứu Thần ( P2 ) Phong thủy trong kinh doanh bất động sản
1 kết quả với tag: thiên can Quý
  • Tính cách người Thiên can Quý
    Tính cách người Thiên can Quý
    Tam Nguyên Phong Thuỷ 19/05/2017
    QUÝ (Thủy) là chị em của nước, con người bình tĩnh, dịu dàng, hướng nội, làm việc cẩn thận, vậy nên mỗi sự thích đều có tài ý, chú trọng nguyên tắc, không theo thực tế.