Nhân tướng học: Xem tướng cằm Mẫu người "Mệnh thân đồng cung" và thân cư phúc Mẹo nhỏ phong thủy giúp bạn sớm tăng lương
1 kết quả với tag: thiên can Quý
  • Tính cách người Thiên can Quý
    Tính cách người Thiên can Quý
    Tam Nguyên Phong Thuỷ 19/05/2017
    QUÝ (Thủy) là chị em của nước, con người bình tĩnh, dịu dàng, hướng nội, làm việc cẩn thận, vậy nên mỗi sự thích đều có tài ý, chú trọng nguyên tắc, không theo thực tế.