Kích tài lộc - Quan lộc - Học Hành Sáu loại "thổ" Thủ tục bốc mộ
1 kết quả với tag: thờ cúng tổ tiên
  • Nguyên tắc thờ cúng tổ tiên
    Nguyên tắc thờ cúng tổ tiên
    Tam Nguyên Phong Thuỷ 19/05/2017
    Thờ cúng là cách biểu thị lòng nhớ ơn tổ tiên cũng như lòng thương và hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ. Đây là một phong tục truyền thống tốt đẹp của người Việt mà chúng ta cần phải duy trì.