Tư vấn Tứ trụ Chọn đời MẪU NGƯỜI “DỊCH MÔ Khi Tả Ao thương và giận
1 kết quả với tag: tín ngưỡng
  • Tín ngưỡng thờ Mẫu
    Tín ngưỡng thờ Mẫu
    Tam Nguyên Phong Thuỷ 23/05/2017
    Tín ngưỡng thờ Mẫu là một nét đặc trưng của tín ngưỡng bản địa Việt Nam, được bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ Mẹ Đất vốn đã có trong thời tiền sử.