Sáu loại "thổ" Cúng đầu năm âm lịch Cứu vua nhờ mộ kết phát
1 kết quả với tag: tứ trụ
  • Tứ trụ là gì?
    Tứ trụ là gì?
    Tam Nguyên Phong Thuỷ 19/05/2017
    Tứ trụ là môn dự đoán học dựa trên Bát tự (năm, tháng, ngày, giờ sinh) kết hợp với đại vận, lưu niên để luận đoán mức độ cát hung, họa phúc của đời người.