Thuỷ pháp tứ đại cục phần 1 Nhân tướng học: Bói tính cách qua bàn chân và ngón chân Giảng địa đạo diễn ca câu 38-50: Chứng ứng cần thiết
1 kết quả với tag: tướng phụ nữ
  • Xem Tướng phụ nữ
    Xem Tướng phụ nữ
    Tam Nguyên Phong Thuỷ 28/03/2017
    TNPT - Muốn có tiểu hình nhân ta lấy khuôn mặt làm mẫu mực, miệng là đầu, hai mi cốt (xương lông mày) là hai chân, hai pháp lệnh là hai tay, nhân trung là cổ, mũi là toàn thể thân mình.