Nghi thức, nghi lễ

Thu qua, Đông đến, gió lạnh thổi về, đánh đấu ngày hội lễ Hạ Nguyên gần kề. Trong khi mỗi gia đình, cũng như chùa chiền, đang sửa soạn cho ngày lễ Tết Hạ Nguyên, chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của ngày lễ hội thuần túy này của dân tộc.
4 năm trước

Phật bản mệnh

4 năm trước

Lễ thanh minh

4 năm trước

Cúng tất niên

4 năm trước

Lên đồng

4 năm trước
1900.2292
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ