Tư vấn chuyên gia

  • NHà tôi hướng bắc, tôi sinh năm 1981, ở Hải Phòng, Năm nay tôi có thể động thổ được không hay mượn tổi, nếu động thổ được thì vào ngày nào? Xin cho tư vấn qua mail. Nếu gấp tôi co thể lên hà nội

Chưa có câu trả lời

Gửi câu hỏi

Câu hỏi thường gặp