Tư vấn chuyên gia

  • Chào Thầy Tam Nguyên, tôi sinh ngày 27/3/1965 âm, tôi muốn xây nhà trong năm 2020. Theo hướng Tây nam hoặc chính Tây. Cổng Tây bắc có sao tham lang .Theo Tam nguyên phân tích Tôi nên làm nhà hướng nào tốt hơn. xin cảm ơn !

Chưa có câu trả lời

Gửi câu hỏi

Câu hỏi thường gặp