Tư vấn chuyên gia

  • Nhà mình có 3anh em: 2 anh trai và mình là con gái nhưng ngoại hình là tomboy từ tóc tới hành động cử chỉ giống trai vậy có được coi là tam trai bất phú không? Vì mẹ mình sợ vậy sẽ khổ cho gia đình

Chưa có câu trả lời

Gửi câu hỏi

Câu hỏi thường gặp