Tư vấn chuyên gia

  • Dạ thưa thầy. Đây là tuổi Bính Thìn: (Tiền Tào quan 3 vạn 6 + 27 cuốn Kinh . Nộp tại kho số 35 Tào quan tính Quý tư quân . Thọ 85 tuổi .) Mong thầy hướng dẫn cụ thể. VD: cúng ở đâu? mua cuốn kinh ntn? Nộp ở kho...e ko hiểu...Nhờ thầy hướng dẫn cụ thể

Chưa có câu trả lời

Gửi câu hỏi

Câu hỏi thường gặp