Tư vấn chuyên gia

  • Ngày nhập Trạch có ghi là kiêng ngày tam nương trong đó có ngày 23 trong tháng . Vậy tại sao có nơi tư vấn tuổi Tân Hợi được nhập Trạch ngày 9/10/2020 (DL) tức là ngày 23/8(AL) . Vậy có nên nhập Trạch vào ngày 23/8 không? Còn nếu không được thì xin chọn giúp ngày nhập Trạch nào phù hợp cho tuổi Tân Hợi trong tháng 10 DL ạ

Chưa có câu trả lời

Gửi câu hỏi

Câu hỏi thường gặp